नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट तृतिय पुरस्कार प्राप्त कविता : बुबाको सिलाइ मेसिन