शिक्षकको आन्तरिक बढुवा गर्न र निमावि र प्रावि तहको विज्ञापन खोल्न शिक्षामन्त्रीको निर्देशन