चितवनमा बन्ने भयो तीन सय शय्याको शिक्षकको आफ्नै अस्पताल