विश्वव्यापि खुला मुक्तक प्रतियोगिता हुँदै, प्रथम हुनेले पाउने छन् ३३ हजार ३ शय ३३