स्टोन आर्टिष्ट मग्रातीको ‘आकाश जूनको साथी’ सार्वजनिक