स्थानीय तहको पैसाले आयात र व्यापारमा लगानी गर्न नपाइने