लमजुङको यातायात शाखामा दुई करोड ३५ लाख राजश्व सङ्कलन