बाह्र बर्षमा बन्यो मैनिहिया सबस्टेसन, विद्युतीय समस्या समाधान हुने