सरकारको एक वर्ष : विद्युत् व्यापारमा फड्को, २५ लाख ग्राहकले पाए महसुल छुट