४० लाख पुगे करदाता, डाक्टर र इञ्जिनियरले नै तिर्दैनन् कर