हङकङ र मकाउमा नेपाली पानी निर्यात हुन्छ, बङ्गलादेशमा निर्यात गरिने