‘बीपी कोइराला राष्ट्रिय पुरस्कार’ घिमिरे र गौतमलाई