हुम्लाका नागरिकलाई घरपुग्न सकस, टिकट भाडा रु २१ हजार