हिमपातले कतै सास्ती कतै उत्साह : प्राचीनता पनि लोप हुँदै