लुम्बिनी प्रदेशको एक वर्ष : आर्थिक वृद्धिदर ५.३६ प्रतिशत