जनशक्ति अभावको पीडामा पिल्सिएको राष्ट्रिय अभिलेखालय