प्रदेशमै रासायनिक मल उत्पादन गर्छौं : मन्त्री हुमागाईं