७ स्थानको जग्गालाई औद्योगिक क्षेत्र घोषण गर्ने, के–के छन् मन्त्रिपरिषद्को निर्णय ?