भेडापालनमा युवाको आकर्षण, एमए गरेका साम्पाङको बार्षिक आम्दानी १० लाख बढी