दक्षिण कोरियामा कम्पनीभित्र विवाद, नेपालीद्वारा नेपालीकै हत्या