ज्योतिको साहित्य प्रतिष्ठानको १८५औँ शृङ्खला, नेपाल र भारतका कविहरूको सहभागिता