लेखक गनेस पौडेलद्वारा पोखरा महानगरपालिकाको मेयरमा उठ्ने घोषणा