कविता – बैधानिक प्रावधानः सरकार गरिबको लागि हानिकारक छ