सरकारको सय दिन : राहत प्याकेजदेखि परराष्ट्रमन्त्रीको विदेश भ्रमणसम्मको उपलब्धि