सुशासनका लागि गम्भीर कदम चाल्ने सरकारको तयारी, स्वास्थ्य सामग्री खरिदमै भ्रष्टाचार