दोहोरो आर्थिक वृद्धिका लागि एकल अङ्कको ब्याजदर कायम गर्न राष्ट्र बैंकलाई चेम्बरको आग्रह