कामपाको जमिन कृषि र गैरकृषि गरी दुई किसिमबाट वर्गीकरण हुने