गृहमन्त्रीको सहयोगमा प्रहरीमा नाम निस्किएको हल्ला फैलाउने गुरुङ पक्राउ