सगरमाथामा भेटियो मानव कंकाल : चार हिमालमा ३३ टन फोहोर