विदेश जाने नेपालीले पाउने सटही सुविधा बढ्यो, २५ सय डलरसम्म पाइने