मुक्तकसङ्ग्रह भेडापन्थी र सम्बोधन लोकार्पण तथा बृहत् मुक्तकवाचन कार्यक्रम सम्पन्न