तीस वर्ष झोला बोकेका महावीर पुन यसरी बने संसारकै हिरो !