कर्णालीमा भाषा र साहित्यको अपेक्षाकृत विकास हुन सकेन