प्रेरक वाणी : रिसाएको बेला उत्तर नदिनु, खुशी भएको बेला निर्णय नगर्नु