इच्छा धोकेबाज हुन्छ, पूरा हुनेबित्तिकै बदलिन्छ – गुल्जारका अन्य महत्वपूर्ण भनाईहरू पनि