प्रधानमन्त्री दाहालद्वारा सचिवहरुलाई तीस बुँदे निर्देशनः ‘सुशासन, सेवाप्रवाहमा कुनै सम्झौता हुँदैन’