मासिक १० प्रतिशतले विकास खर्च गर्ने गरी योजना तयार भइरहेको छ