बस भित्रै पार्टी, डिस्को र बार, कसरी बन्यो पार्टी बसको योजना ?