त्रिशूली थ्री बीको थप शेयरबापतको रकम आगामी असोजदेखि सङ्कलन गरिने