आज आईतबार आकस्मिकबाहेकका चिकिस्ता सेवा बन्द – चिकित्सक संघ