चालक अनुमतिपत्रको परीक्षा दिने दिन आफैँ छान्न पाइने