तातो हावाको लहरबाट कस्ता असर पर्छन् र कसरी जोगिने ?