दीगो एवं उत्थानशील अर्थतन्त्र गण्डकी प्रदेशको प्राथमिकतामा