खानेपानी मन्त्रालयका लागि २८ अर्ब १६ करोड बजेट विनियोजन