खप्तडी बुढाथोकी क्षेत्री समाज सिन्धुपाल्चोकको प्रथम अधिवेशन, अध्यक्षमा बुढाथोकी