प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन समेटेर बन्यो एकीकृत कार्ययोजना