बिम्स्टेकको ऊर्जा मन्त्रीस्तरीय बैठक : ऊर्जा व्यापार केन्द्र स्थापना गर्न सहमत